Cyberprzestępczość – wykład pracowników KNF

W dniu 23 stycznia (czwartek) 2020 r.  odbyła się  prelekcja prowadzona przez pracowników Departamentu Cyberbezpieczeństwa Komisji Nadzoru Finansowego poświęcona CYBERPRZESTĘPCZOŚCI.

 

Zagadnienia omawiane podczas prelekcji obejmowały:

1. Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klientów usług finansowych

  • Uczestnik rynku – klient jako podatność, cel i narzędzie cyberprzestępczości
  • Specyfika zagrożeń bankowości elektronicznej

2. Formalnoprawne aspekty cyberprzestępczości

3. Zagrożenia w cyberprzestrzeni – praktyczne przykłady

 

W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich.

 

Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa