DNI OTWARTE – zapraszamy!

Zapraszamy na w DNI OTWARTE,które będą odbywać się w naszej szkole – już od  1 marca!

* w każdą środę o godz. 17.00 dla Liceum Ogólnokształcącego „ Szkoła Liderów”

* w każdy czwartek o godz. 17.00 dla Liceum Ogólnokształcącego im. S.alvadora Dalego.

Spotkanie na parterze w budynku E – wejście od strony parkingu.

ZAPRASZAMY!

Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa