Muzeum życia w PRL

Klasa 3PC bierze udział w projekcie –
PRZEDMIOT: HISTORIA, LUDZIE, EMOCJE.
W ramach projektu na lekcjach języka hiszpańskiego rozmawialiśmy o epoce PRL w Polsce. Uczniowie przynieśli z domu przedmioty z tego okresu (monety, ubrania, kartki żywnościowe, książki, komiksy, itd.) i opowiadali po hiszpańsku ich historie.
We wtorek, 22.03.22, poszliśmy do Muzeum życia w PRL, po którym uczniowie zostali oprowadzeni w języku hiszpańskim.
Na kolejnych etapach projektu uczniowie wezmą udział w warsztatach w archiwum Muzeum Etnograficznego, zrobią zdjęcia starymi aparatami fotograficznymi i zorganizują wystawę.
Koordynatorem projektu dla grupy języka hiszpańskiego jest Maria Boguszewicz.
Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa