Ostateczna deklaracja maturalna

Drodzy Maturzyści,

serdecznie zapraszamy do składania deklaracji maturalnej ostatecznej w szkole w dniach od 25 stycznia do 6 lutego.

Szkoła będzie otwarta od 9.00 do 14.00.

 

Jeżeli nie macie możliwości przyjść w ww. godzinach proszę o telefon w celu ustalenia dogodnej godziny – 533 342 617 lub 570 606 904

 

WAŻNA ZMIANA

  • Informujemy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi na egzaminie maturalnym w 2021 roku zdający nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych oraz do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
  • Wszystkie osoby, które złożyły już deklarację maturalną mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym przedmiotów dodatkowych w szkole  – do 7 lutego 2021.     
  • Wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa.
  • Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.
Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa