Teatr Nowy w łodzi – wycieczka

5 października 2022 r. pod opieką nauczyciela historii Pana Sławomira Świątka oraz pedagoga Pani Edyty Charazińskiej, uczniowie z klasy 2B z Liceum Ogólnokształcącego Szkoła Liderów wraz z uczniami z klasy 2B ze Szkoły im. Salvadora Dalego uczestniczyli w spektaklu teatru Nowego w Łodzi „Kościuszko.

Ostatnia bitwa”. Spektakl sam w sobie był ciekawą i barwną lekcją historii. Po przedstawieniu uczniowie mogli porozmawiać z aktorami grającymi w sztuce oraz zwiedzić zakamarki teatru niedostępne dla zwykłego widza, by poznać funkcjonowanie teatru poza sceną.

 

Młodzież zajrzała do garderoby teatru, składziku z kostiumami, a także do pracowni, w której przygotowywane są rekwizyty oraz tworzona jest scenografia.

 

 

Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa