• Spotkania ze znanymi polskimi projektantami.
  • Odwiedziny w atelier w/w projektantów, zapoznanie się z zapleczem i istotą pracy projektanta.
  • Spotkania ze znanymi stylistami i twórcami książek o modzie.
  • Seminaria i zajęcia w Katedrze Mody.
  • Uczestniczenie w wystawach poświęconych ubiorowi w Muzeum Narodowym, Muzeum Rzemiosła i czasowych oferowanych przez inne instytucje.
  • Wykład na temat marketingu i PR w modzie dostosowany do potrzeb licealistów.
  • Zajęcia praktyczne poświęcone konstrukcji ubioru.
  • Wyjścia do kina na filmy poświęcone tematyce mody.

l Liceum

Przedmioty ogólne

Język polski

4 godziny

Język angielski

6 godzin

Język obcy (do wyboru: j. francuski, włoski, hiszpański, niemiecki)

2 godziny

Wiedza o kulturze

1 godzina

Wiedza o społeczeństwie

1 godzina

Historia

2 godziny

Biologia

1 godzina

Fizyka

1 godzina

Chemia

1 godzina

Geografia

1 godzina

Matematyka

4 godziny

Podstawy przedsiębiorczości

2 godziny

WF

3 godziny

Edukacja dla Bezpieczeństwa

1 godzina

Informatyka

1 godzina

Religia / etyka

Dla chętnych

Przedmioty kierunkowe

Rysunek modowy

2 godziny

Projektowanie mody

4 godziny

Historia mody

2 godziny

ll Liceum

Przedmioty ogólne

Język polski

4 godziny

Język angielski

6 godzin

Język obcy (do wyboru: j. francuski, włoski, hiszpański, niemiecki)

2 godziny

Matematyka

4 godziny

Matematyka (testy do matury)

2 godziny

Wiedza o kulturze

1 godzina

HIS/Przyroda

2 godziny

WF

3 godziny

Godzina wychowawcza

1 godzina

Informatyka

1 godzina

Religia / etyka

Dla chętnych

Przedmioty rozszerzone

Do wyboru (2 obowiązkowo):

Historia sztuki

4 godziny

Historia

4 godziny

Biologia

4 godziny

Geografia

4 godziny

Język polski

4 godziny

Język angielski

4 godziny

Języki obce

4 godziny

Wiedza o społeczeństwie

4 godziny

Przedmioty kierunkowe

Projektowanie mody (rysunek)

4 godziny

Historia mody

4 godziny

Scenografia/teatr

2 godziny

lll Liceum

Przedmioty ogólne

Język polski

4 godziny

Język angielski

6 godzin

Język obcy (do wyboru: j. francuski, włoski, hiszpański, niemiecki)

2 godziny

Matematyka

4 godziny

Matematyka (testy do matury)

2 godziny

HIS/Przyroda

2 godziny

WF

3 godziny

Edukacja dla Bezpieczeństwa

1 godzina

Przedmioty rozszerzone

Do wyboru (2 obowiązkowo):

Historia sztuki

4 godziny

Historia

4 godziny

Biologia

4 godziny

Geografia

4 godziny

Język polski

4 godziny

Język angielski

4 godziny

Języki obce

4 godziny

Przedmioty kierunkowe

Projektowanie mody (program graficzny)

4 godziny

Projektowanie mody (zajęcia techniczne – wykroje, szycie)

2 godziny

Historia mody

2 godziny

+ Praca dyplomowa na uczelnie kierunkowe

Dla chętnych