• Spotkania ze znanymi muzykami
  • Wspólne koncerty
  • Nauka gry na instrumentach
  • Nauka nut
  • Nauka śpiewu
  • Historia muzyki

l Liceum

Przedmioty ogólne

Język polski

4 godziny

Język angielski

6 godzin

Język obcy (do wyboru: j. francuski, włoski, hiszpański, niemiecki)

2 godziny

Wiedza o kulturze

1 godzina

Wiedza o społeczeństwie

1 godzina

Historia

2 godziny

Biologia

1 godzina

Fizyka

1 godzina

Chemia

1 godzina

Geografia

1 godzina

Matematyka

4 godziny

Podstawy przedsiębiorczości

2 godziny

WF

3 godziny

Edukacja dla Bezpieczeństwa

1 godzina

Informatyka

1 godzina

Religia / etyka

Dla chętnych

Przedmioty kierunkowe

Gra na instrumentach

2 godziny

Muzyka

4 godziny

Historia muzyki

2 godziny

ll Liceum

Przedmioty ogólne

Język polski

4 godziny

Język angielski

6 godzin

Język obcy (do wyboru: j. francuski, włoski, hiszpański, niemiecki)

2 godziny

Matematyka

4 godziny

Matematyka (testy do matury)

2 godziny

Wiedza o kulturze

1 godzina

HIS/Przyroda

2 godziny

WF

3 godziny

Godzina wychowawcza

1 godzina

Informatyka

1 godzina

Religia / etyka

Dla chętnych

Przedmioty rozszerzone

Do wyboru (2 obowiązkowo):

Historia sztuki

4 godziny

Historia

4 godziny

Biologia

4 godziny

Geografia

4 godziny

Język polski

4 godziny

Język angielski

4 godziny

Języki obce

4 godziny

Wiedza o społeczeństwie

4 godziny

Przedmioty kierunkowe

Muzyka

4 godziny

lll Liceum

Przedmioty ogólne

Język polski

4 godziny

Język angielski

6 godzin

Język obcy (do wyboru: j. francuski, włoski, hiszpański, niemiecki)

2 godziny

Matematyka

4 godziny

Matematyka (testy do matury)

2 godziny

HIS/Przyroda

2 godziny

WF

3 godziny

Edukacja dla Bezpieczeństwa

1 godzina

Przedmioty rozszerzone

Do wyboru (2 obowiązkowo):

Historia sztuki

4 godziny

Historia

4 godziny

Biologia

4 godziny

Geografia

4 godziny

Język polski

4 godziny

Język angielski

4 godziny

Języki obce

4 godziny

Przedmioty kierunkowe

Muzyka

4 godziny