Organizacja zajęć

Lekcje w szkole odbywają się w godzinach 9.00 – 16.00 i są prowadzone w dwugodzinnych 45 minutowych blokach, czyli zajęciach zespolonych programowo, pomiędzy którymi występuje 5 minutowa przerwa, zaś bloki zajęć podzielone są 15 minutowymi przerwami.

NOWOŚĆ – można wybrać nauczyciela i zmienić klasę lub program rozwoju

Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z ramowym planem zajęć dla klasy czy szkoły i ustalonym planem lekcji. Wszystkie lekcje są prowadzone przez nauczycieli przedmiotów, którzy lubią swój zawód i chętnie uczą a także rozmawiają i prowadzą uczniów w rozwoju.
Są też pasjonaci, instruktorzy i egzaminatorzy maturalni. Wszyscy mają jedno zadanie – uczyć, nie stresować. Dlatego zapraszamy wszystkich tych, którzy szukają pasji i zainteresowań i chcą się uczyć.

Szkoła ujmuje program w ramy trzech bloków programowych:

 

  • blok przedmiotów ogólnych;

  • blok zajęć warsztatowych z zakresu pasji i zainteresowań;

  • blok przedmiotów do nauki na poziomie rozszerzonym;

W każdym ujęciu uczeń ma prawo do zmiany zainteresowań, przedmiotu czy grupy. Można też wycofać się z już wcześniej wybranych zajęć.
Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa