Program szkoły

SZKOŁA PROPONUJE

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE
zgodne z podstawą programową MEN i ramowym planem nauczania dla liceum a także:

 • rozbudowany program nauki języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania, w tym: zwiększoną liczbę godzin nauki języka angielskiego – obowiązkowo 6 godz. tygodniowo
 • 4 godz. nauki drugiego języka obcego (w programie obowiązkowym), dla chętnych – 6 godz. tygodniowo – w programie rozszerzonym;
 • zmieniony system oceny i podejścia do każdego z uczniów -z uwzględnieniem jego pasji i zainteresowań a także możliwości i predyspozycji;
 • możliwość wielokrotnej zmiany programu w zakresie wyboru klasy czy grupy zainteresowań oraz przedmiotów z programu rozszerzonego liceum w ukierunkowaniu na studia i maturę.
Umożliwiamy wielokrotne zaliczanie i sesje dla uczniów realizujących dodatkowe programy naukowe – sportowe czy artystyczne w pozaszkolnym programie zajęć.

ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ I EDUKACJĘ

W zakresie rozwoju pasji i zainteresowań w ukierunkowaniu na maturę i studia

 • Obowiązkowe zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwój zainteresowań z dziedziny
 • grafiki i informatyki
 • rysunku i malarstwa
 • śpiewu i gry na instrumentach
 • Możliwość nauki m.in. historii sztuki, historii muzyki czy informatyki na poziomie rozszerzonym już od klasy I liceum ( do wyboru przez uczniów)
 • Różnego rodzaju konfigurację wyboru przedmiotów do nauki na poziomie rozszerzonym oraz ich zmianę.

PROGRAM ROZSZERZONY NAUKI WYBRANYCH PRZEDMIOTÓW W PRZYGOTOWANIU DO MATURY I NA STUDIA
a także dowolność w konfiguracji i zestawianiu grup przedmiotowych, w tym:

 • Dowolną konfigurację przedmiotów do nauki na poziomie rozszerzonym ( do wyboru przez uczniów) w ilości od 1 do 4 przedmiotów.
 • Zajęcia z poziomu rozszerzonego od klasy II liceum w ilości 4 godzin tygodniowo.
 • Możliwość zmiany już wcześniej wybranych przedmiotów z poziomu rozszerzonego lub rezygnacji z części z nich.
Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa