Zajęcia dodatkowe odbywają się w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych w pracowniach przedmiotowych.

uczniowie mają możliwość wyboru do nauki na poziomie rozszerzonym – historii sztuki, historii muzyki lub informatyki już od klasy I liceum.

Uczestniczenia raz w miesiącu w tzw. cyklu zajęć warsztatowych oraz:

  • wyjściach do muzeów, galerii, pracowni artystów czy instytucji sztuki i kultury;
  • spotkaniach z ludźmi kultury, sztuki, filmu czy kina;
  • w comiesięcznych wyjściach do teatru, na wystawy, pokazy, itp.

W ramach projektów uczniowie organizują:

  • koncerty szkolnego zespołu muzycznego;
  • wystawy, pokazy mody, galerie swoich prac;
  • wyjazdy krajowe i międzynarodowe.

Szkoła organizuje tzw. zajęcia wspomagające edukację

  • indywidualne i zespołowe dla uczniów potrzebujących wsparcia z matematyki i języka polskiego, którzy mają zaległości w nauce bądź dla tych, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego.
  • klasowe, w ramach dodatkowych zajęć czy dyżuru nauczyciela do pomocy w przygotowaniu do sprawdzianu czy pracy domowej;
  • dla uczniów słabych i z dysfunkcjami jest wprowadzony dodatkowy program zajęć wspomagających – rewalidacyjnych czy korekcyjno kompensacyjnych – w zależności od rodzaju dysfunkcji czy zaległości.

Zajęcia kierunowe

Rysunek

Grafika komputerowa

Projektowanie mody

Malarstwo

Multimedia

Fotografia

ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ RAZ NA MIESIĄC / kółka:

Obowiązkowe wyjścia do muzeów, galerii, pracowni artystycznych, instytucji kultury z nauczycielem

Klub filmowca (dla chętnych)

Spotkania z ludźmi kultury, sztuki

Wyjazdy / wydarzenia specjalne:

Koncerty szkolnego zespołu muzycznego

Wystawy, wernisaże w Galerii Szkolnej

Wyjazdy zagraniczne