Klasy

KLASA SZTUKI

…dla uczniów, których pasjonuje świat kultury…

Wybierając klasę SZTUKI decydujecie się na dodatkowe zajęcia z historii sztuki, teatru oraz zajęcia z projektowania mody. To znaczy, że interesujecie się sztuką, chcecie ją poznawać, ale również i tworzyć.

Proponujemy:

 

 • Zwiększoną liczbę godzin historii sztuki – 4 godziny w tygodniu;

 • Zajęcia warsztatowe w pracowni z manekinami w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

 • Udział w imprezach o charakterze kulturowym i artystycznym;

 • Wyjścia do muzeów i teatrów;

 • Do nauki w rozszerzeniu programowym można wybrać już od klasy pierwszej liceum historię sztuki – do zdawania na maturze;

KLASA MUZYKI

…dla uczniów, którzy lubią muzykę i chcą poznawać jej świat…

Proponujemy:

 

 • Z rozszerzonym programem nauki muzyki – śpiewu, gry na instrumentach – zajęć tanecznych i ruchowych;

 • Z dodatkowymi zajęciami z historii muzyki;

 • Proponujemy dodatkowo 4 godziny zajęć dodatkowych dla uczniów, którzy lubią muzykę i grę na instrumentach;

 • W ramach lekcji WF można wybrać naukę tańca lub aerobik;

 • Można też wybrać historię muzyki do nauki na poziomie rozszerzonym i zdawania na maturze już od klasy pierwszej liceum;

Zapraszamy do tworzenia szkolnego zespołu muzycznego!

KLASA GRAFIKI

…dla uczniów, którzy lubią pracować i tworzyć na komputerze…

Tutaj będziecie uczyć się komponować i tworzyć kompozycje graficznie, ale także poznawać programy graficzne z pakietu Adobe (Photoshop, Ilustrator)

Proponujemy:

 

 • 4 godz. tygodniowo dodatkowych zajęć z projektowania graficznego – podstawy, typografia, kompozycja, znak, symbol, zasady projektowania, tworzenia materiałów reklamowych i identyfikacji graficznej;

 • grafiki komputerowej – nauka programów graficznych ADOBE, ILUSTRATOR, IN DESIGN, PHOTOSHOP w profesjonalnej pracowni komputerowej z odpowiednim oprogramowaniem;

 • W programie rozszerzonym uczniowie mogą wybrać do zdawania na maturze – informatykę, historię sztuki lub każdy inny przedmiot;

Uczymy i poznajemy – pasja – zabawa, a w przyszłości może zawód i pomysł na życie?

Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa