Szkolny konkurs przyrodniczy

Szkolny konkurs przyrodniczy

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” – Parki Krajobrazowe Mazowsza

pod patronatem

MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

w Otwocku

 

CELE KONKURSU

 1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Mazowsza.
 2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska.
 3. Zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy organizmami w ekosystemach.
 4. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków grzybów, roślin i zwierząt.
 5. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 6. Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
 7. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 8. Motywowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w najbliższym otoczeniu.
 9. Nabywanie umiejętności posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków.
 10. Nauka umiejętności interpretowania mapy.
 11. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów.

 

Więcej szczegółów znajduje się w załączniku poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nim oraz wszystkich uczniów do wzięcia w nim udziału!

Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa